Black Market یکی دیگر از بازی های فضایی است که جهانی پر از رمز و راز و هیجان را شبیه سازی نموده است تا در آن به پرواز در منظومه شمسی بپردازید و در جنگ های فضایی شرکت کنید. در Black Market بازیکن به عنوان کاپیتان یک سفینه فضایی کوچک بازی خواهد نمود که در قسمت های مختلف منظومه شمسی پرواز می کند و تمام تلاش خود را به کار می برد تا ماموریت هایی که به او محول شده است را به بهترین نحو به پایان برساند. البته فضا اغلب یک مکان خطرناک است که در آن جناح های متخاصم به ستیز با یکدیگر و حمله به شما خواهند پرداخت. بازیکن با پیشروی در مراحل بازی و کسب امتیاز می تواند سفینه خود را ارتقاء داده و توانایی هایش را افزایش دهد.

ویژگی های بازی Black Market:
- بازی به عنوان یک کاپیتان
- فضاهای جنگی
- ماموریت های متفاوت
- مرور نقشه های جنگی
- و ...